1. Obrazac PR/09 prijava potr.za radnikom Fokus

  Dostupnost: 
  • opis - PR
  • Kadrovski poslovi i plaće
  Prikaži cijeli opis
  0,74 kn bez PDV-a 0,93 kn sa PDV-om
 2. Obrazac E-4-2 ugovor o radu na određeno vrijeme Fokus

  Dostupnost: 
  • opis - E-4-2; ugovor o radu na određeno vrijeme; format: A4; lijepljeno u setovima 1+3
  • Kadrovski poslovi i plaće
  Prikaži cijeli opis
  1,15 kn bez PDV-a 1,44 kn sa PDV-om
 3. Obrazac E-4-1 ugovor o radu na neodređeno vrijeme Fokus

  Dostupnost: 
  • opis - E-4-1; ugovor o radu na neodređeno vrijeme; format: A4; lijepljeno u setovima 1+3
  • Kadrovski poslovi i plaće
  Prikaži cijeli opis
  1,22 kn bez PDV-a 1,53 kn sa PDV-om
 4. Obrazac ER-1 potvrda o plaći Fokus

  Dostupnost: 
  • opis - ER-1; potvrda o plaći; format: A4; lijepljeno u setovima 1+1
  • Kadrovski poslovi i plaće
  Prikaži cijeli opis
  0,71 kn bez PDV-a 0,89 kn sa PDV-om
 5. Obrazac E-12-14a matična knjiga radnika Fokus

  Dostupnost: 
  • opis - E-12-14a; matična knjiga radnika; dimenzija: 29,2x41,2 cm; broj listova: 50
  • Kadrovski poslovi i plaće
  Prikaži cijeli opis
  35,88 kn bez PDV-a 44,85 kn sa PDV-om
 6. Obrazac C-A-101 tiskanica 2 Fokus

  Dostupnost: 
  • opis - C-A-101; tiskanica 2; format: A4; lijepljeno u setovima 1+2; za osiguranu osobu u obveznom zdravstvenom osiguranju
  • Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
  Prikaži cijeli opis
  0,46 kn bez PDV-a 0,58 kn sa PDV-om
 7. Obrazac B-189 personalni dosje Fokus

  Dostupnost: 
  • opis - B-189; personalni dosje; dimenzija: 23,7x32,8 cm
  • Kadrovski poslovi i plaće
  Prikaži cijeli opis
  41,86 kn bez PDV-a 52,33 kn sa PDV-om
 8. Obrazac MPP-1 - set prijava Fokus

  Dostupnost: 
  • opis - MPP-1; set prijava; format: A4; lijepljeno u setovima 1+2
  • Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
  Prikaži cijeli opis
  0,92 kn bez PDV-a 1,15 kn sa PDV-om
 9. Obrazac M-3P - set prijava Fokus

  Dostupnost: 
  • opis - M-3P; set prijava; format: A4; lijepljeno u setovima 1+2
  • Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
  Prikaži cijeli opis
  0,59 kn bez PDV-a 0,74 kn sa PDV-om
 10. Obrazac M-2P prijava o prestanku osiguranja Fokus

  Dostupnost: 
  • opis - M-2P; prijava o prestanku osiguranja; format: A5; lijepljeno u setovima 1+2
  • Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
  Prikaži cijeli opis
  0,35 kn bez PDV-a 0,44 kn sa PDV-om
 11. Obrazac M-1P prijava o početku osiguranja Fokus

  Dostupnost: 
  • opis - M-1P; prijava o početku osiguranja; format: A4; lijepljeno u setovima 1+2
  • Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
  Prikaži cijeli opis
  0,61 kn bez PDV-a 0,76 kn sa PDV-om
 12. Obrazac C-A-100/N tiskanica 1 (format A3) Fokus

  Dostupnost: 
  • opis - C-A-100
  • Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
  Prikaži cijeli opis
  1,13 kn bez PDV-a 1,41 kn sa PDV-om
 13. Obrazac E-430 zahtjev za dječji doplatak Fokus

  Dostupnost: 
  • opis - E-430; zahtjev za dječji doplatak; format: A4
  • Kadrovski poslovi i plaće
  Prikaži cijeli opis
  0,84 kn bez PDV-a 1,05 kn sa PDV-om
 14. Obrazac O-33 šihterica Fokus

  Dostupnost: 
  • opis - O-33; šihterica; dimenzija: 12,9x17,1 cm; broj listova: 80
  • Kadrovski poslovi i plaće
  Prikaži cijeli opis
  14,38 kn bez PDV-a 17,98 kn sa PDV-om